امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آینه و شمعدان در سفره عقد از زمان دین زرتشت مرسوم بوده است. گذاشتن آینه به این علت بود که در آن زمان داماد برای اولین بار چهره عروس را در آن ببیند...