امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در این مقاله نکاتی درباره چیدمان کلی سفره عقد و اجزای اصلی تشکیل دهنده آن را بیان میکنیم تا بتوانید با استفاده از آن و اضافه کردن سلایق شخصی خودتان، سفره ای که باب میلتان است را تهیه کنید...


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شما برای اینکه بتوانید خانه ای زیبا با وسایلی هماهنگ بچینید باید ترکیب و هماهنگی رنگ ها در کنار هم رعایت کنید. این چرخه نحوه قرار گیری و هماهنگی رنگ ها در کنار یکدیگر نشان میدهد و شما میتوانید برای انتخاب رنگ وسایل خانه، جهیزیه و دکوراسیون از آن استفاده کنید.